KOORDINÁTOR

Koordinátor BOZP na staveništi je odborně způsobilá osoba k činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Má živnostenské oprávnění k provozování této činnosti s předmětem podnikání „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ a podílí se na přípravě i na realizaci vybraných staveb. Koordinátor nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby (viz. odst.2 § 14 zákona č. 309/2006 Sb.). Koordinátora určí zadavatel stavby (investor) a to jak pro fázi přípravy, tak pro fázi vlastní realizace stavby. Povinnost, určit koordinátora BOZP pro vybrané stavby, ukládá zadavateli stavby zákon č. 309/2006 Sb.